Objednávky

Materiál pro KDP si přednostně vyrábějí katecheté sami na základě podkladů, které získají na kurzech KDP. Řada materiálu je vyrobena ze dřeva, což vyžaduje jak vhodný výrobní materiál, tak pomůcky, které nejsou pro každého dostupné. Zapsaný spolek Cesty katecheze proto zajistil nebo připravil podklady pro několik českých výrobců a zprostředkovává nákup a dodávku tohoto materiálu účastníkům kurzů. Jedná se zpravidla o polotovary, které je třeba nabarvit a nalakovat laky vhodnými pro hračky dětí. Platby za zakoupený materiál pokrývají pouze náklady na jeho přípravu, výrobu a distribuci.  

Ceny a nabídka se v průběhu mění podle toho, jak se materiál upravuje. Připravujeme i levnější variantu některých pomůcek pro domácí použití, kde bude překližka nahrazena kartonem. 

Náhledy na jednotlivé materiály lze vidět v zabezpečené sekci v souborech katalogu materiálů KDP, který je průběžně aktualizován. 

Termíny dodání materiálu jsou závislé na možnostech výrobců a také na včasném zaplacení faktur. Spolek nemá pro tuto činnost žádný vstupnní kapitál. 

Aktuální NABÍDKOVÝ LIST.

Postup:
  1. Stáhněte si nabídkový list, který je vytvořen v excelu. Do souboru je možné zapisovat pouze jméno, adresu a počet objednaných kusů, ostatní buňky jsou zamčené. 

  2. Po vyplnění listu zašlete objednávku na adresu tesarludmila@gmail.com

  3. E-mailem objednávku potvrdíme a zašleme informaci o možném termínu dodání. Zároveň zašleme fakturu, kterou uhradíte převodem na účet spolku. Faktura bude obsahovat i platbu za poštovné. Po obdržení platby zašleme objednaný materiál. 

Nákupy v zahraničí

Samostatně lze pomůcky koupit také v zahraničních e-shopech, jako jsou:

Vaše otázky k tomuto tématu můžete zapsat do formuláře a stránce Otázky a odpovědi ke KDP.