100. výročí narození Sofie Cavalletti - 1. část

08.08.2017 10:45

Sofie Cavalletti (1917 - 2011), spoluautorka programu Katecheze Dobrého pastýře se narodila dne 21. 8. 1917 v římské šlechtické rodině. Její otec byl židovský učenec a maminka římskokatolička. Ačkoliv Sofia neměla do svých 30 let žádné zkušenosti s dětmi, vytvořily s Giannou Gobbi dílo, které dětem umožnilo od útlého věku "setkat se s živým Bohem". Podle statistických údajů z roku 2010 bylo v té době rozšířeno v 32 zemích pěti kontinentů. Uplatňuje se zejména v katolické církvi, ale také v církvích episkopálních i jiných. 

Sofia se během svého života zdráhala o sobě mluvit, říkala, že její práce je "darem, který jí byl darován". Žila a pracovala v domě své rodiny, který se nachází nedaleko Vatikánu. Její rodina jí poskytla velmi důležité zázemí, byla si jistá, že je milována. Když se naučila číst a psát, byla tak rozradostněna, že dala své mamince všechny své peníze. Do deseti let byla vzdělávána doma, pak mohla studovat gymnázium jako její bratři. Po druhé světové válce se opět pustila do soukromých studií a přihlásila se na univerzitu. Studovala u bývalého římského vrchního rabína dr. Eugenia Zolliho, který se stal po válce katolíkem. Sofia si zamilovala staré jazyky, zvláště hebrejštinu, která jí otevřela židovský přístup k Bibli. Po získání doktorátu z hebrejštiny se Sofia stala kolegyní Zolliho jako akademička. Díky své odbornosti ve znalosti židovských svatých písem se stala členkou ekumenické komise v Římské diecézi a ekumenické komise Italské biskupské konference. Byla nenasytnou čtenářkou, "hltala" díla filosofů a teologů jako byli Paul Ricoeur, Jean Daniélou, Louis Bouyer a Pierre Teilard de Chardin. Po padesát let chodila každý den do knihovny studovat a číst denně hebrejsky. Rozsah její vědecké práce je evidentní z bibliografie zpracované v roce 1978. Obsahuje 165 položek její práce do té doby. Její předností je znalost jazyků: latiny, řečtiny a hebrejštiny a překládala z pěti moderních jazyků.

V roce 1954 požádala SC paní Adele Costa Gnocchi, kolegyně Marie Montessori (1870-1952), aby Sofia vyučovala náboženství na její škole. Když sedmiletý Pavel reagoval na lekci z Písma svatého celým svým srdcem, učinila Cavalletti zkušenost, která ji vedla k rozvoji Katecheze Dobrého pastýře. Sofia sama o této zkušenosti napsala:

Nikdy jsem si nemyslela, že by se katecheze mohla stát mým životním dílem, dokud jsem neviděla dětské oči naplněné slzami. To se stalo poté, co jsem se setkala se třemi nebo čtyřmi dětmi, setkání, o kterých jsem si myslela, že je musím uskutečnit, a pak to zase navždy skončí. Pavel, poté, co jsme společně strávili dvě hodiny čtením první zprávy o stvoření v knize Genesis, nechtěl odejít. Byla jsem velmi ohromena a ptala jsem se sama sebe: „Co se stalo? Proč nechce Pavel odejít?“ Jeho matka mi předtím říkala, že se mu moc nechtělo přijít.

Sofia přesně nevěděla, co se Pavlem stalo, ale byla ohromena tím, s jakou hlubokou radostí odpovídal. Snad díky své hluboké znalosti Písma byla schopna vyprávět o Bohu způsobem, který otevíral srdce dětí, protože viděla na jejich tvářích něco, se bylo pro děti bytostnou zkušeností a poznáním Boha. Viděla Pavla později ve velkém množství dětí „způsob přebývání v přítomnosti Boží, který je jedinečný pro dítě a darem pro dospělého, který se zastaví na tak dlouho, dokud si ho nevšimne“. 

Po této zkušenosti s Pavlem poslala Costa Gnocchi Sofii Cavalletti spolupracovnici Giannu Gobbi. Gobbi byla učitelkou a bývala asistentkou Montessori. Cavalletti se nikdy s Montessori nesetkala, ale skrze odbornou pomoc Gobbi se naučila Montessori principy. Cavalletti říká, že Pavel se stal impulsem, který po zbytek jejich života „nově orientoval můj a Giannin život“.

Pokračování příště. 

Zpracováno podle Scottie May, odborné asistentky pro křesťanskou formaci a službu na Wheaton College. Článek je součástí projektu Christian educators of 20th century na Talbot School of Theology:   https://www.talbot.edu/ce20/educators/catholic/sophia_cavaletti/  

V rámci oslav 100. výročí narození Sofie Cavalletti se ve dnech 19. - 21. 8. 2017 uskuteční CAVALLETTI SYMPOSIUM ve St. Louis, MO. 

Zpět

Novinky

Letní kurz LITURGICKÁ VÝCHOVA V KATECHEZI 22. — 26. 7. 2019

29.01.2019 09:36
Liturgická výchova patří mezi čtyři základní úkoly katecheze. Jejím cílem je otevřít cestu k aktivní účasti věřících různého věku na slavení liturgie. K liturgické výchově je možné přistupovat různým...

Zpřístupnění písemných materiálů ve slovenštině - 1. část

14.01.2019 22:46
Na základě dohody s lektorkou Katkou Kostyálovou byly na tyto stránky přidány slovenské verze písemných materiálů pro práci dětí. Jednotlivé soubory jsou přístupné v příslušných rubrikách podle...

Připravujeme letní pětidenní kurz o liturgické výchově pro všechny stupně KDP

29.10.2018 21:54
Po rozběhnutí atrií a katechezí s dětmi předškolního věku v České a Slovenské republice začaly v loňském roce pracovat skupinky pro děti ve věku 6-9 let. V letošním roce se objevují otázky, kdy se...

Výukové materiály pro účastníky kurzů

23.08.2018 22:42
Během léta byla na tomto webu upravena rubrika Kurzy a semináře KDP. Byla rozdělena do tří podrubrik.  Účastníky kurzů bude zajímat třetí z nich, protože obsahuje výukové materiály z kurzů, tj....

Aktualizace objednávkového listu a 2. vydání příručky Já jsem Dobrý Pastýř

01.08.2018 19:47
K 1. 8. 2018 jsme aktualizovali objednávkový list, který je umístěn v sekci Objednávky. Ceny a rozsah nabízených materiálů se nemění, i když dočasně není k dispozici ambon a oltář, pro které hledáme...
Všechny články