Kurz CŽV LITURGICKÁ VÝCHOVA na KTF UK v Praze 2022

04.09.2022 14:45

V měsících říjnu a listopadu se bude konat na Katolické teologické fakultě v Praze kurz liturgické výchovy v katechezi. Kurz je určen zájemcům, kteří se věnují jakémukoliv typu katecheze, ale také dospělým, kteří chtějí sami prohloubit porozumění prožívání mše svaté a dalších svátostí. 

Obsah kurzu je do velké míry inspirován přístupy Sofie Cavalletti v katechezi Dobrého pastýře a dále vychází z knihy Jamese C. Pauleyho "Liturgická katecheze ve 21. století - Škola učedníků". 

Podrobný popis kurzu a přihlášky jsou dostupné na stránkách fakulty v sekci Celoživotního vzdělávání zde

Termíny výuky: 1. 10., 15. 10., 12. 11., 26. 11. 2022

Lektorky: Marie Zimmermannová (KTF UK Praha) a Marcela Fojtíková Roubalová (CMTF UP Olomouc)

Témata:

 • Liturgická výchova v katechezi a její místo vzhledem k ostatním úkolům katecheze pro život z víry

 • Katechumenátní model katecheze v liturgické výchově

 • Liturgický rok

 • Teologie krásy a teologie symbolů

 • Mše svatá v katechezi

 • Bible a liturgie: typologická a mystagogická metoda v liturgické výchově

 • Slavení v katechezi: mimoliturgické slavení a jeho význam

 • Křest a biřmování: katecheze s dospělými

 • Příprava prvokomunikantů

 • Tajemství kříže a dar vzkříšení

Cena kurzu je 2000 Kč, platí se fakultě na základě podané přihlášky, která je k dispozici na výše uvedeném odkaze. 

Pro získání certifikátu z kurzu je vyžadována účast na 75% výukového programu na fakultě. Fyzickou účast je možné nahradit shlédnutím videozáznamu a konzultací s lektorkami.

Co získáte na kurzu pro osobní využití doma, ve farnosti nebo ve škole?

Účastníci dostanou k dispozici řadu didaktických materiálů k liturgické výchově dětí, mladých lidí a dospělých, které budou dostupné v elektronické formě ke stažení z google disku. Přístup k těmto materiálům bude udělen bez dalších poplatků. 

Ke každé sadě materiálů výklad: z čeho vychází, jaké poznání se tím nabízí a jak s materiálem pracovat. 

Přehled materiálů:

1. Uvedení (nejen) dětí do slavení liturgie:
 • karty se základními liturgickými místy, předměty a typy liturgických textů
 • liturgický kalendář ve dvou provedeních: jednoduchý pro malé děti a rozšířený pro starší děti
 • představení kostela pro různé skupiny adresátů
 • "crafty" - tj. návody a předlohy na materiály, které si mohou vyrobit děti
2. Uvedení a prohloubení porozumění tajemství mše svaté odstupňované podle věku a znalostí:
 • základní sada pro děti předškolního věku + způsob, jak mši svatou prezentovat (pro domácí použití nebo v katechezi s předškolními dětmi)
 • biblické základy mše svaté — misál s biblickými odkazy, práce s texty
 • dílčí části mše svaté - sady materiálů k jejich hlubšímu porozumění: Liturgická gesta kněze související s eucharistickou modlitbou, Tajemství víry, Preface, Eucharistická modlitba, Přímluvy
 • mše svatá jako smlouva: 1. varianta - sada materiálů 3D, 2. varianta - sada 2D papírových materiálů (možnost magnetického papíru + magnetické tabulky)
 • smysl mše svaté v kostce pro katechumeny - prezentace
 • bohoslužba slova - práce s biblickými texty k porozumění systému čtení
 • kompletní uspořádané schéma všech liturgických úkonů ve mši svaté — sada karet (pro mladé lidi a dospělé)
 • dějiny mše svaté — schéma složené z karet (pro starší děti až dospělé)
 • "crafty" - tj. návody a předlohy na materiály, se kterými je možné pracovat
3. Uvedení do tajemství křtu, biřmování a svátosti smíření na základě biblických textů a průběhu obřadů pro různé skupiny adresátů
 • biblické základy všech tří svátostí, práce s texty
 • obřady všech tří svátostí - systém karet a práce s nimi
 • "crafty" - tj. návody a předlohy na materiály, se kterými je možné pracovat
4. Liturgická hudba a obrazy
 • uvedení dětí do naslouchání a porozumění chorální mše svaté na příkladu nejznámější mše vánoční Hej mistře od Jakuba Jana Ryby pomocí obrázků Josefa Lady (spojení liturgických částí mše svaté se životními zkušenostmi člověka)
 • liturgické symboly ve výzdobě kostelů (od katakomb do současnosti) — sada karet (pro mladé lidi a dospělé)
 • výzdoba katakomb a románských bazilik — "četba" obrazů a jejich uspořádání
5. Přípravy k iniciační svátostem
 • představení konceptu přípravy dětí a dospělých na přijetí iniciačních svátostí inspirovaných programem KDP, přístup do složky s materiály
 • návrh konceptu přípravy rodičů na křest dítěte
 • představení dvou konceptů přípravy na první svaté přijímání dětí, přístup do složky s materiály
1. Uvedení (nejen) dětí do slavení liturgie:
karty se základními liturgickými místy, předměty a typy liturgických textů
liturgický kalendář ve dvou provedeních: jednoduchý pro malé děti a rozšířený pro starší děti
představení kostela pro různé skupiny adresátů
"crafty" - tj. návody a předlohy na materiály, které si mohou vyrobit děti
 
2. Uvedení a prohloubení porozumění tajemství mše svaté odstupňované podle věku a znalostí:
základní sada pro děti předškolního věku + způsob, jak mši svatou prezentovat (pro domácí použití nebo v katechezi s předškolními dětmi)
biblické základy mše svaté — misál s biblickými odkazy, práce s texty
dílčí části mše svaté - sady materiálů k jejich hlubšímu porozumění: Liturgická gesta kněze související s eucharistickou modlitbou, Tajemství víry, Preface, Eucharistická modlitba, Přímluvy
mše svatá jako smlouva: 1. varianta - sada materiálů 3D, 2. varianta - sada 2D papírových materiálů (možnost magnetického papíru + magnetické tabulky)
smysl mše svaté v kostce pro katechumeny - prezentace
bohoslužba slova - práce s biblickými texty k porozumění systému čtení
kompletní uspořádané schéma všech liturgických úkonů ve mši svaté — sada karet (pro mladé lidi a dospělé)
dějiny mše svaté — schéma složené z karet (pro starší děti až dospělé)
"crafty" - tj. návody a předlohy na materiály, se kterými je možné pracovat
 
3. Uvedení do tajemství křtu, biřmování a svátosti smíření na základě biblických textů a průběhu obřadů pro různé skupiny adresátů
biblické základy všech tří svátostí, práce s texty
obřady všech tří svátostí - systém karet a práce s nimi
"crafty" - tj. návody a předlohy na materiály, se kterými je možné pracovat
 
4. Liturgická hudba a obrazy
uvedení dětí do naslouchání a porozumění chorální mše svaté na příkladu nejznámější mše vánoční Hej mistře od Jakuba Jana Ryby pomocí obrázků Josefa Lady (spojení liturgických částí mše svaté se životními zkušenostmi člověka)
liturgické symboly ve výzdobě kostelů (od katakomb do současnosti) — sada karet (pro mladé lidi a dospělé)
výzdoba katakomb a románských bazilik — "četba" obrazů a jejich uspořádání
 
5. Přípravy k iniciační svátostem
představení konceptu přípravy dětí a dospělých na přijetí iniciačních svátostí inspirovaných programem KDP, přístup do složky s materiály
návrh konceptu přípravy rodičů na křest dítěte
představení dvou konceptů přípravy na první svaté přijímání dětí, přístup do složky s materiály

Materiály pocházejí z několika zdrojů, na jejichž přípravě se lektorky kurzu podílely. Jsou to především: samostatně použitelné materiály z programu Katecheze Dobrého pastýře, materiály vytvořené pro časopis Cesty katecheze, materiály vytvořené lektorkami v průběhu katechetické praxe a nápady (crafty) volně přístupné na internetu shromážděné na nástěnky v aplikaci Pinterest. 

 

 

Zpět

Novinky

Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření

26.04.2023 14:44
Na kurzu přípravy na KDP II, jehož součástí je i příprava prvokomunikantů, se opakovaně objevuje dotaz, jak komunikovat s knězem a rodiči o přípravě dětí v otázce jejich přípravy na svátost smíření....

ONLINE MINIKURZ Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře

16.02.2023 10:59
V těchto dnech jsme otevřeli přihlašování do minikurzu "Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře". Kurz je určen absolventům kurzů KDP a dalším zájemcům, kteří se chtějí...

KDP II: doplnění barevné a černobílé verze mapy Svaté země

15.02.2023 15:02
V zabezpečené sekci s materiály pro realizaci katechezí II. stupně KDP jsou nově k dispozici mapy Svaté země, které lze využít místo 3D modelu mapy, pokud ji nemáte k dispozici. První mapa pochází z...

Novou sérii kurzů KDP zahajujeme již v sobotu 11. 2. 2023

06.02.2023 14:19
Do Kalednáře kurzů byly uloženy dva nové články s pozvánkami na kurz KDP II (děti 6 - 9 let), který bude mít formu celoživotního vzdělávání na CMTF Olomouc a začíná již v sobotu 11. 2. 2023 Jeho...

Překlad publikace DOBRÝ PASTÝŘ A DĚTI

12.09.2022 20:30
Ve spolupráci s vydavatelstvím Triton připravujeme český překlad knihy DOBRÝ PASTÝŘ A DĚTI od Sofie Cavalletti a kolektivu autorek, kterými jsou její "žákyně" a pokračovatelky. Jedná se o...
Všechny články