Přehled nabízených kurzů a seminářů pro přípravu a realizaci KDP

Do metody KDP můžete být v České republice uvedeni lektorkami Marcelou Fojtíkovou Roubalovou a Marií Zimmermannovou (odborný profil je uveden zde). Občas dojíždí do Českých Budějovic i polská lektorka Barbara Surma (absolventka římských kurzů Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi).  
 
Přehled již uskutečněných kurzů najdete zde.  
Aktuálně vypsané kurzy jsou uvedeny v rubrice Kalendář akcí
 
Na jaře roku 2023 jsme aktualizovali nabídku upravených typů kurzů, kterou zde uvádíme. V případě zájmu o uskutečnění některého typu kurzu ve vaší farnosti nebo na jiném místě nás kontaktujte prostřednictvím formuláře na konci této stránky. 
 
Zájemci o kurz KDP, který ještě není vypsán mohou vyplnit svůj předběžný zájem v tomto formuláři: https://forms.gle/kfxs8LNoHrzhaemA7 
Vaše dotazy můžete psát na e-mail:katechezedobrehopastyre@gmail.com
 

K programu KDP se váží ještě dva odvozené programy. a to pětiletý program pro výuku náboženství ve školách, který jsme nazvali podle stejnojmenných příruček Sofie Cavalletti Já jsem Dobrý pastýř, a náš vlastní program Kryštofova biblická krabička, který je určen rodinám s malými dětmi a vychází z metody KDP a nabízí zjednodušený materiál. Oba tyto programy mají samostatnou stránku Odvezené programy

 

PŘIPRAVENÉ TYPY NABÍZENÝCH KURZŮ pro metodu KDP

 

Přehledový seminář o KDP

 

 • jednodenní motivační seminář
 • délka trvání: minimálně 6 vyučovacích hodin, tj. 3 bloky po 1,5 hodině čistého
  času
 • vhodný pro motivaci k zavedení tohoto programu ve farnosti nebo v církevní mateřské škole - možno pozvat kněze, katechety a rodiče dětí předškolního věku
 • vhodný pro studenty teologických fakult a katechetických kurzů (představí jim 
  u nás velmi málo známý kérygmaticko-liturgický model katecheze dětí)
 • seminář lze uskutečnit v libovolném místě po dohodě termínu
 • doporučený počet účastníků: záleží na pořadateli
 • objednavatel hradí lektorné jedné lektorky, cestovní a režijní náklady související
  s pořádáním semináře; předpokládané náklady cca 2-2,5 tis. Kč celkem     

     Přínos semináře:

 • Účastníci získají základní vhled do teologického a pedagogického pojetí programu, jeho metody a přínosu pro děti a rodiče. 
 • Jsou jim představena základní témata a jejich vzájemná souvislost a hlavní myšlenky každého tématu. To vše názorně za pomoci vybraných materiálů KDP.
 • Účastníci mohou nahlédnout do kompletního katalogu materiálů pro I. a II. stupeň, seznámí se s možností získat některé materiály nebo polotovary a se způsobem výroby ostatních. 
 • Dále se seznámí s dosavadními zkušenostmi s realizací KDP ve farnostech a rodinách.

 

 

Základní kurz I. stupně KDP a II. stupně KDP pro děti ve věku 36 let a 6—9 let

 •  
 • ucelený pětidenní kurz pro přípravu katechety na katechezi s dětmi podle programu KDP pro každý stupeň zvlášť
 • 32 vyučovacích hodin přímé výuky a možnost následných konzultací podle potřeby; možnost večerních programů s tvořením, doplňkovým vzděláním nebo konzultacemi) 
 • kurzy budou vypisovány během hlavních letních prázdnin jednou za dva roky (nejbližší 2024) 
 • variantou kurzu jsou dva plné víkendy během školního roku organizované objednavatelem
 • kurz je určen katechetům a jejich asistentům např. z řad rodičů, kteří chtějí program ve farnosti realizovat
 • kurz je vhodný také pro rodiče, kteří chtějí poznat osvědčenou metodu pro výchovu svých dětí ve víře (ti mohou využít i zjednodušený materiál)
 • kurz může je zpravidla organizován spolkem Cesty katecheze z.s. ve vlastní režii, nebo může být pořadatelem ten, kdo kurz objedná
 • doporučený počet účastníků: 15 - 30 (závisí to na prostorách, které jsou
  k dispozici)
 • cena kurzovného pro účastníky se bude pohybovat mezi 1500 - 2000 Kč (záleží na jejich počtu). K tomu je třeba připočíst náklady na ubytování a stravování

           Přínos kurzu:

 • Účastníci se během kurzu seznámí s teologickými a pedagogickými východisky programu a s obsahem všech šesti tematických bloků v KDP I a deseti bloků v KDP II
 • Budou uvedeni do metody práce v katechezi podle KDP a budou připraveni na práci s dětmi.
 • Seznámí se s potřebnými materiály pro prezentaci katechezí a práci dětí, budou vědět, jak mohou získat připravené polotovary a další materiály, jak je dokončit a připravit pro práci s dětmi.
 • Budou schopni si připravit a zorganizovat atrium - místo pro konání katechezí. 
 • Na kurz navazuje možnost konzultací prostřednictvím e-mailu nebo jiného prostředku pro on-line výuku (zdarma)
 • Účastníkům budou zpřístupněny nahrávky z kurzu.  
 
 • Kurz je vhodné absolvovat ve školním roce, který předchází tomu, kdy chcete program začít realizovat. A to z důvodu dostatečného času na prostudování podkladů a přípravu materiálů.  
 • Rodiče mohou ve svých rodinách využít poznatky a materiály bezprostředně.
 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Uváděcí kurz pro začínající s KDP

 

 • kurz je vhodný pro farnosti, které chtějí zavést KDP do farní nabídky 
 • je určen pro katechety, kteří se budou dětem věnovat, a také asistenty katechetů, rodiče či jiné zájemce o zavedení katecheze ve farnosti (v MŠ, rodině apod.)
 • kurzu se mohou zúčastnit také rodiče, jejichž děti se budou katecheze účastnit, nebo ji budou chtít využít v domácích podmínkách
 • kurz může předcházet základnímu kurzu, kterého by se pak měly zúčastnit katechetky zodpovědné za KDP ve farnosti. 
 • kurz bude probíhat kombinovanou formou, tzn. distančně a prezenčně: přihlášení účastníci si prostudují doporučené materiály (zejména krátká videa), poté se zúčastní prezenčně jednoho víkendu, tj. 16 vyučovacích hodin
 • cena kurzu pro farnost (pořadatele)  se bude pohybovat přibližně kolem 13-14 tisíc Kč (v závislosti na cestovních nákladech) + ubytování lektorek; výši kurzovného   

 

         Přínos kurzu:

 • absolventi kurzu budou schopni začít s katechezemi pro nejmladší děti ve farnosti nebo v rodině
 • budou se orientovat v dostupné literatuře a didaktických materiálech, budou si je umět připravit
 • dostanou plný přístup na stránky s didaktickými i učebními materiály
 • budou mít možnost telefonické, písemné či on-line konzultace k lektorkami kurzu na základě předchozí domluvy
 • s větším užitkem pak mohou absolvovat celý základní kurz prezenčně, nebo si dostudovat jednotlivá témata v on-line minikurzech

 

 

 

On-line minikurzy na dílčí témata
 • jedná se o krátké kombinované kurzy na dílčí témata určené k prohloubení porozumění obsahu katechezí a jejich provedení s dětmi

 • kurzy budou vypisovány během školního roku příležitostně, nebo se mohou konat na objednávku

 • kurzů se může účastnit kdokoliv se zájmem o tuto tématiku a její podání v KDP, primárně ale bude kurz zaměřen pro ty, kdo absolvovali některý z ostatních kurzů

 • kurz bude probíhat formou samostudia připravených materiálů (především videí) a formou on-line konzultací s lektorkami KDP

 • dosud proběhl touto formou Minikurz o přípravě prvokomunikantů podle KDP v únoru – dubnu 2023

 • cena těchto kurzů se bude zpravidla pohybovat mezi 100 – 300 Kč (podle jejich délky), pro účastníky delších kurzů v daném roce a pravidelné přispěvatele KDP budou tyto dílčí kurzy zdarma 

  Přínos kurzu:

 • účastníci si prohloubí svoji kvalifikaci pro vedení katechezí podle KDP
 • opakovaně se mohou vrátit ke klíčovým prezentacím díky videím a videozáznamu z konzultací
 • ten, kdo nemá přístup k didaktickým materiálům na stránkách KDP, získá přístup ke stažení dílčích materiálů k danému tématu 

Základní kurz III. stupně KDP pro děti ve věku 9-12 let

 

 • Kurz zatím nemáme v nabídce. Na jeho přípravě postupně pracujeme. 
 

PŘIPRAVENÉ TYPY NABÍZENÝCH KURZŮ

Přehledový seminář o I. stupni KDP (případně i s propojením na II. stupeň KDP)

 • Jednodenní motivační seminář
 • min. 6 vyučovacích hodin (tři bloky po 1,5 hod., ideálně 8 vyučovacích hodin
 • vhodný pro motivaci k zavedení tohoto programu ve farnosti nebo v církevní mateřské škole - možno pozvat kněze, katechety a rodiče dětí předškolního věku 
 • vhodný pro studenty teologických fakult a katechetických kurzů pro představení u nás velmi málo známého kérygmaticko-liturgického modelu katecheze dětí
 • seminář lze uskutečnit v libovolném místě po dohodě termínu
 • doporučený počet účastníků: min. 10
 • objednavatel hradí lektorné, cestovní a režijní náklady související s pořádáním semináře. 

Pro organizátory: Přibližný časový rozvrh semináře a požadavky na prostory.

Účastníci získají základní vhled do teologického a pedagogického pojetí programu, jeho přínosu pro děti a rodiče. Jsou jim představena základní témata a jejich vzájemná souvislost a hlavní myšlenky každého tématu. To vše názorně za pomoci vybraných materiálů KDP. Účastníci mohou nahlédnout do kompletního katalogu materiálů pro I. stupeň, seznámí se s možností získat některé materiály nebo polotovary a se způsobem výroby ostatních. Dále se seznámí s dosavadními zkušenostmi s realizací KDP ve farnostech a rodinách.

 

 

Základní kurz I. stupně KDP pro děti ve věku 3 – 6 let

 • 24 hodinový kurz, který může být rozložený do tří sobot nebo dvou víkendů nebo do pěti navazujících dnů v jednom týdnu
 • vhodný pro katechety a jejich asistenty, kteří chtějí začít program ve farnosti realizovat
 • kurz probíhá formou celoživotního vzdělávání na teologických fakultách v Praze a v Olomouci (CŽV ve třech sobotách), nebo na základě objednávky organizátora (zpravidla týdenní nebo dvouvíkendový)
 • doporučený počet účastníků: 10 - 30
 • objednavatel hradí lektorné, cestovní a režijní náklady související s pořádáním kurzu. 

Pro organizátory: Přibližný časový rozvrh kurzu a požadavky na prostory.

Účastníci se během kurzu seznámí s teologickými a pedagogickými východisky programu, s obsahem všech šesti tematických bloků a budou připraveni na výrobu a nákup potřebného materiálu a na přípravu práce s dětmi. Na seminář navazuje možnost konzultací prostřednictvím e-mailu nebo skype. 

Kurz je vhodné absolvovat ve školním roce, který předchází tomu, kdy chcete program začít realizovat z důvodu dostatečného času na prostudování podkladů a přípravu materiálů. 

Základní kurz II. stupně KDP pro děti ve věku 6-9 let

 • 24 hodinový kurz, který může být rozložený do tří sobot nebo dvou víkendů nebo do pěti navazujících dnů v jednom týdnu
 • vhodný pro katechety a jejich asistenty, kteří již pracují s dětmi v I. stupni KDP a chtějí pokračovat s dětmi mladšího školního věku
 • kurz může probíhat formou celoživotního vzdělávání na teologických fakultách v Praze a v Olomouci (CŽV ve třech sobotách), nebo na základě objednávky organizátora (zpravidla týdenní nebo dvouvíkendový)
 • doporučený počet účastníků: 10 - 30
 • objednavatel hradí lektorné, cestovní a režijní náklady související s pořádáním kurzu. 

Pro organizátory: Přibližný časový rozvrh kurzu a požadavky na prostory.

Kurz je rozsahem i organizačně koncipován stejně jako kurz pro I. stupeň. Má stejný cíl: připravit účastníky na samostatné studium, osobní přípravu, přípravu materiálů a katechezi s dětmi podle konceptu II. stupně KDP. 

Základní kurz III. stupně KDP pro děti ve věku 9-12 let

Kurz zatím nemáme v nabídce. Předpokládáme, že na jeho přípravě začneme pracovat od školního roku 2019/2020.