Letní kurz KDP I a KDP II v Hradci Králové

19.04.2022 12:59

KDP - letní kurz 2022 HK.pdf (6249466)Cesty katecheze z.s. je organizátorem letního kurzu určeného k seznámení se a zdokonalení se v katechezi dětí ve věku 3 - 6 a 6 - 9 let podle programu Katecheze Dobrého pastýře. Je určen katechetům a rodičům dětí, doporučujeme jej i bohoslovcům, kněžím a dalším zájemcům, kterým je katecheze blízká.

Novým zájemcům doporučujeme kurz KDP I, ti, kteří ho již absolvovali, mohou pokračovat kurzem KDP II. Nepředpokládáme, že by se někdo účastnil obou kurzů. Z absolvování kurzu získáte certifikát. 

Kurz se bude konat od 14:00 hod. v pondělí 25. července 2022 do pátku 29. července (předpokládaný konec programu je ve 12:30)

Místem konání je Salesiánský domov mladých v Hradci Králové - Kuklenách https://www.sdmhk.cz, který nabízí prostory ke kurzu i pro volný čas (zahrada, hřiště), ubytování (za 250 Kč/noc s vlastním spacím pytlem) a kuchyň s jídelnou k vlastnímu použití. Na kurz je možné si vzít i své vlastní děti s osobou, která se o ně během kurzu postará (cena pro děti je 200 Kč/noc). 

Lektorkami kurzu jsou Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová, kněžskou službu bude během pobytu pro nás vykonávat P. Ludvík Dřímal. 

Kurzovné činí 2 000 Kč (za účast na kurzu, přístup k materiálům a bezplatným konzultacím po skončení kurzu). 

VŠECHNY INFORMACE VČETNĚ DALŠÍCH PODROBNOSTÍ OBSAHUJE PŘIHLÁŠKA. Prosíme o její vyplnění na adrese:

https://forms.gle/zk93JmnHuGAMdR5D9

 

Plakát ke stažení

Zpět

Novinky

Letní kurz KDP pro I. a II. úroveň - pozvánka do Pardubic

10.03.2024 15:03
Srdečně zveme všechny zájemce o poznání programu Katecheze Dobrého pastýře na letní kurz, který se uskuteční ve dnech 19. - 23. srpna 2024 v Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích.  Tyto...

Pozvání na třetí opakování minikurzu Příprava prvokomunikantů podle KDP

01.02.2024 11:44
Na základě dotazů jsme naplánovali termíny třetího opakování minikurzu o přípravě dětí k 1. svatému přijímání podle metody Katecheze Dobrého pastýře.  Kurz se uskuteční formou on-line vysílání...

Vzdělávání o KDP ve školním roce 2023/2024 - aktualizováno v lednu 2024

06.09.2023 11:40
V rubrice Kalendář kurzů se nacházejí nové příležitosti seznámit se programem KDP prostřednictvím kurzů či seminářů, nebo si rozšířit dosavadní znalosti a posílit své dovednosti při realizaci tohoto...

Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření

26.04.2023 14:44
Na kurzu přípravy na KDP II, jehož součástí je i příprava prvokomunikantů, se opakovaně objevuje dotaz, jak komunikovat s knězem a rodiči o přípravě dětí v otázce jejich přípravy na svátost smíření....

ONLINE MINIKURZ Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře

16.02.2023 10:59
V těchto dnech jsme otevřeli přihlašování do minikurzu "Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře". Kurz je určen absolventům kurzů KDP a dalším zájemcům, kteří se chtějí...
Všechny články