Letní kurz KDP I a KDP II v Hradci Králové

19.04.2022 12:59

KDP - letní kurz 2022 HK.pdf (6249466)Cesty katecheze z.s. je organizátorem letního kurzu určeného k seznámení se a zdokonalení se v katechezi dětí ve věku 3 - 6 a 6 - 9 let podle programu Katecheze Dobrého pastýře. Je určen katechetům a rodičům dětí, doporučujeme jej i bohoslovcům, kněžím a dalším zájemcům, kterým je katecheze blízká.

Novým zájemcům doporučujeme kurz KDP I, ti, kteří ho již absolvovali, mohou pokračovat kurzem KDP II. Nepředpokládáme, že by se někdo účastnil obou kurzů. Z absolvování kurzu získáte certifikát. 

Kurz se bude konat od 14:00 hod. v pondělí 25. července 2022 do pátku 29. července (předpokládaný konec programu je ve 12:30)

Místem konání je Salesiánský domov mladých v Hradci Králové - Kuklenách https://www.sdmhk.cz, který nabízí prostory ke kurzu i pro volný čas (zahrada, hřiště), ubytování (za 250 Kč/noc s vlastním spacím pytlem) a kuchyň s jídelnou k vlastnímu použití. Na kurz je možné si vzít i své vlastní děti s osobou, která se o ně během kurzu postará (cena pro děti je 200 Kč/noc). 

Lektorkami kurzu jsou Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová, kněžskou službu bude během pobytu pro nás vykonávat P. Ludvík Dřímal. 

Kurzovné činí 2 000 Kč (za účast na kurzu, přístup k materiálům a bezplatným konzultacím po skončení kurzu). 

VŠECHNY INFORMACE VČETNĚ DALŠÍCH PODROBNOSTÍ OBSAHUJE PŘIHLÁŠKA. Prosíme o její vyplnění na adrese:

https://forms.gle/zk93JmnHuGAMdR5D9

 

Plakát ke stažení

Zpět

Novinky

Letní kurz KDP I a KDP II v Hradci Králové

19.04.2022 12:59
KDP - letní kurz 2022 HK.pdf (6249466)Cesty katecheze z.s. je organizátorem letního kurzu určeného k seznámení se a zdokonalení se v katechezi dětí ve věku 3 - 6 a 6 - 9 let podle programu Katecheze...

Revize průvodce velikonoční událostí ve městě Jeruzalémě pro I. stupeň KDP

08.03.2022 16:42
Dnes byl publikován nový soubor s průvodcem velikonoční událostí v rámci katecheze 7.6.1 Jeruzalém. Průvodce je upraven do formátu A5 na šířku, je přepracován jeho text tak, aby se snadněji vyprávěl...

Doplnění a revize materiálu v sekci Křest pro II. stupeň KDP

02.02.2022 12:03
K tematickému celku Křest pro II. stupeň KDP byly zpracovány a publikovány manuály pro vlastní použití katechety. Dále byl doplněn návod ke kartám ke katecheze II-13-01 a zrevidován a upraven...

Doplnění materiálu do sekce Tajemství Božího království pro II. stupeň KDP

14.01.2022 13:24
V sekci Tajemství Božího království pro II. stupeň KDP najdete zrevidovaný text stránky a ke stažení manuály ke všem katechezím a hlavní materiály pro práci dětí. 

KDP I pro děti ve věku 3 - 6 let - nově vypsané kurzy

19.08.2020 17:23
V rubrice Kalendář akcí najdete odkazy na dva nově vypsané víkendové kurzy v Český Budějovicích a v Troubsku (Brněnsko). 
Všechny články