Odvozené programy

Uvádění českých a moravských katechetů a rodičů do programu Katecheze Dobrého pastýře probíhá od roku 2015 formou seminářů a kurzů pod vedením polských lektorů dr. Barbary Surmy a dr. Krysztofa Biela SJ a českých lektorek dr. Marie Zimmermannové a dr. Marcely Fojtíkové Roubalové. 
 
Program KDP je určen do rodin a farností má svůj obsah a pravidla prověřená mnoha desítkami let praxe. Koncept KDP se uplatnil nejen v římskokatolické církvi, ale také v jiných křesťanských církvích. Pro tyto potřeby jej přizpůsobovaly samy autorky.
 
Čas od času vznikaly odvozené programy přizpůsobené místním podmínkám. Patří k nim například:
 • Godly play: autor Jerome Berryman (1937-2009), USA, evangelikální církve
 • Young Children and Worship: autoři Sonya Stewart a Jerome Berrymam, 
 • Beulah Land: autor Gretchen Wolff Pritchard
 • The Way of the Child (vydavatel Večeřadlo)
V rámci činnosti spolku Cesty katecheze rozvíjíme dva programy, které mohou být užitečné pro učitele náboženství a rodiče, kteří chtějí uplatnit principy a metodu KDP, ale nemohou z nějakého důvodu realizovat původní program KDP v plném rozsahu. 
 
JÁ JSEM DOBRÝ PASTÝŘ
 
Pro potřeby školního vyučování náboženství sepsaly Sofia Cavvaleti a Gianna Gobbi 5 metodických příruček a zpracovaly 5 tzv. alb pro děti (černobílá učebnice s texty a pracovními listy do výuky). Program s názvem Io sono buon pastore, tj. Já jsem Dobrý pastýř  je určen do škol do výuky náboženství. 
 • česká verze programu se tvoří, ale zároveň se konaly a mohou konat kurzy pro učitele náboženství, kteří mají o tuto metodu zájem
 • jsou přeloženy metodické příručky a obsah pracovních knih pro děti (pracovní překlad), ze kterých kurzy vycházejí
 • v procesu tvorby jsou návrhy lapbooků, které by měly nahradit původní pracovní knihy od autorek
 • Program je školen v rámci kurzů Celoživotního vzdělávání (CŽV) na teologických fakultách v Praze a v Olomouci. 
 • Zpřístupnění pracovních materiálů bude provedeno během podzimu 2022. Pro absolventy kurzů jsou dostupné kompletní pracovní překlady metodik a pracovních knih pro 1: - 3. třídy. 
V Austrálii vznikl program pro školní výuku náboženství odvozený ze zkušeností s KDP s názvem Educating in Christ – A Classroom Adaptation of the Work of Sofia Cavalletti (Výchova v Kristu - Adaptace díla Sofie Cavlletti pro školní vyučování). Podrobněji o tom pojednává článek
 

KRYŠTOFOVA BIBLICKÁ KRABIČKA

Je program určený pro rodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku asi do 8 let. Vzniká jako náš vlastní produkt inspirovaný principy a metodou KDP. Materiál je pro děti zjednodušený. 

 • program má vlastní stránky www.krystofovabiblickakrabicka.cz, kde je popsán a je zde možné si ho objednat
 • materiál k programu tvoří: metodická příručka pro rodiče, čítanka pro děti a materiál pro vlastní práci dětí (základní deska, kulisy a podložky pro vytváření prostředí, dřevěné figurky, modlitební karty, doplňkové předměty, liturgická krabička)
 • tvorba programu byla finančně podpořena Biskupskou konferencí USA
 • program není plně identický s KDP, ale přejímá základní přístupy ke katechezi s dětmi podle M. Montessori, Sofie Cavallettti, Gianny Gobi a jejich následovnic, liší se v materiálu, který je přizpůsobený pro domácnosti a liší se zpracováním metodické příručky, která nahrazuje kurz pro rodiče a je doplněna video průvodcem. 

Videoukázka

 

Poslední aktualizace 7. 2. 2024