Odvozené programy

Uvádění českých a moravských katechetů a rodičů do programu Katecheze Dobrého pastýře probíhá od roku 2015 formou seminářů a kurzů pod vedením polských lektorů dr. Barbary Surmy a dr. Krysztofa Biela SJ a českých lektorek dr. Marie Zimmermannové a dr. Marcely Fojtíkové Roubalové. 
 
Program KDP je určen do rodin a farností má svůj obsah a pravidla prověřená mnoha desítkami let praxe. Koncept KDP se uplatnil nejen v římskokatolické církvi, ale také v jiných křesťanských církvích. Pro tyto potřeby jej přizpůsobovaly samy autorky.
 
Čas od času vznikaly odvozené programy přizpůsobené místním podmínkám. Patří k nim například:
  • Godly play: autor Jerome Berryman (1937-2009), USA, evangelikální církve
  • Young Children and Worship: autoři Sonya Stewart a Jerome Berrymam, 
  • Beulah Land: autor Gretchen Wolff Pritchard
  • The Way of the Child (vydavatel Večeřadlo)
Pro potřeby školního vyučování náboženství sepsaly Sofia Cavvaleti a Gianna Gobbi 5 metodických příruček a zpracovaly 5 tzv. alb pro děti (černobílá učebnice s texty a pracovními listy do výuky). Program s názvem Io sono buon pastore, tj. Já jsem Dobrý pastýř,  je pojatý spíše jako "školní katecheze" (starší termín). Vzhledem k podmínkám v České republice, kde se náboženství učí ve školách pro malý počet věřících dětí, jsme přeložili dostupné materiály a zpracovali je pro použití v ČR. Program je školen v rámci kurzů Celoživotního vzdělávání (CŽV) na teologických fakultách v Praze a v Olomouci. 
 
V Austrálii vznikl program pro školní výuku náboženství odvozený ze zkušeností s KDP s názvem Educating in Christ – A Classroom Adaptation of the Work of Sofia Cavalletti (Výchova v Kristu - Adaptace díla Sofie Cavlletti pro školní vyučování). Podrobněji o tom pojednává článek
 

Program s názvem Kryštofova biblická krabička vzniká pro rodiny s dětmi předškolního věku a předpokládá domácí příležitostnou katechezi. Autorka Marie Zimmermannová vychází ze zkušeností s KDP a navrhla pro tento program zjednodušenou sadu materiálů. Další podrobnosti jsou postupně doplňovány na stránky www.krystofova-biblicka-krabicka.webnode.cz. Dokončení programu se předpokládá do léta 2022.

 
 

Novinky

Letní kurz KDP I a KDP II v Hradci Králové

19.04.2022 12:59
KDP - letní kurz 2022 HK.pdf (6249466)Cesty katecheze z.s. je organizátorem letního kurzu určeného k seznámení se a zdokonalení se v katechezi dětí ve věku 3 - 6 a 6 - 9 let podle programu Katecheze...

Revize průvodce velikonoční událostí ve městě Jeruzalémě pro I. stupeň KDP

08.03.2022 16:42
Dnes byl publikován nový soubor s průvodcem velikonoční událostí v rámci katecheze 7.6.1 Jeruzalém. Průvodce je upraven do formátu A5 na šířku, je přepracován jeho text tak, aby se snadněji vyprávěl...

Doplnění a revize materiálu v sekci Křest pro II. stupeň KDP

02.02.2022 12:03
K tematickému celku Křest pro II. stupeň KDP byly zpracovány a publikovány manuály pro vlastní použití katechety. Dále byl doplněn návod ke kartám ke katecheze II-13-01 a zrevidován a upraven...

Doplnění materiálu do sekce Tajemství Božího království pro II. stupeň KDP

14.01.2022 13:24
V sekci Tajemství Božího království pro II. stupeň KDP najdete zrevidovaný text stránky a ke stažení manuály ke všem katechezím a hlavní materiály pro práci dětí. 

KDP I pro děti ve věku 3 - 6 let - nově vypsané kurzy

19.08.2020 17:23
V rubrice Kalendář akcí najdete odkazy na dva nově vypsané víkendové kurzy v Český Budějovicích a v Troubsku (Brněnsko). 
Všechny články