Informace o tomto webu a jeho historii

Tento web vznikl z iniciativy účastníků seminářů s Dr. Barbarou Surmou z Akademie Ignatianum v Krakowě (více o ní viz rubrika Články, první článek s odkazem na základní informace o KDP; viz také Facebook "Katecheza dobrego Pasterza" s pravidelnými aktualitami o seminářích pořádaných v Polsku a o dalších novinkách.)

Program Katecheze Dobrého pastýře v českých podmínkách začalo připravovat a realizovat vedle jednotlivých účastníků kurzů s Dr. Surmou také Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého (dále KPC BiHK), které od roku 2012 do poloviny roku 2017 systematicky zpracovávalo podklady pro tento program a spravovalo tento web. Od poloviny roku 2017 pokračují v této službě lektorky kurzů KDP. Uveřejněné materiály vesměs poskytla k okopírování Dr. Surma a byly upraveny do publikované podoby některými účastníky seminářů, dalšími zdroji jsou podklady americké asociace CGS a publikace autorek programu Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi a jejich pokračovatelek. 

V současné době zajišťuje distribuci materiálů (viz rubrika Objednávkya organizaci kurzů spolek Cesty katecheze, z. s. Kurzy se konají v některých českých a oravských dieézích a na Slovensku. Podrobněji viz rubrika Přehled uskutečněných kurzů a seminářů KDP v ČR a na Slovensku

Zabezpečená sekce a příspěvky na rozvíjení programu KDP

Tento web obsahuje části určené účastníkům kurzů. Do jejich vstupu je vyžadováno přihlášení na základě e-mailové adresy, kterou účastníci poskytují organizátorům kurzu, a hesla, které doručí lektorky účastníkům kurzu. V zabezpečené sekci se nacházejí výukové materiály z kurzů a zejména návody a předlohy k materiálům potřebným pro katechezi. 

Na pokrytí finančních nákladů spojených s rozvojem a úpravami materiálů ke katechezi a na pokrytí poplatků za web prosíme uživatele zabezpečené sekce o finanční příspěvek ve výši 100 Kč nebo 5 euro /1 rok. 

Finanční příspěvky posílejte na účet spolku Cesty katecheze z. s. u Fio banky, číslo: 2100713103/2010, uveďte variabilní  symbol 1000. Do poznámky napište své jméno nebo e-mailovou adresu. 

Údaje pro platbu ze Slovenska: 

IBAN:CZ6920100000002100713103

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

IBAN:CZ6920100000002100713103
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Dárcům můžeme poskytnout darovací smlouvu. Přehled o využití příspěvků budeme zveřejňovat po účetní uzávarce. Děkujeme za Váš zájem!

Podpora KDP na facebooku

Se stránkami souvisí také správa facebookového profilu skupiny Katecheze Dobrého pastýře CZ-SK.  Tato skupina sdružuje zájemce o KDP, vstup do skupiny schvaluje správce zpravidla v řádu hodin nebo několika málo dní. Smyslem skupiny je sdílet fotografie, otázky a zkušenosti z katechezí s dětmi. V této skupině je možné také konzultovat otázky s lektorkami kurzu. Tato služba je bezplatná. 

Údaje o spolku Cesty katecheze, z. s. 

Cesty katecheze, z. s.
Chvojenec 252
534 01 Holice

IČ: 22900225

Podrobné info o spolku: https://firmy.euro.cz/subjekt-cesty-katecheze-z-s-22900225

 

Odkazy na zahraniční internetové stránky ke Katechezi Dobrého pastýře:

Římské centrum: https://sites.google.com/site/catechesibuonpastore/

Národní asociace USA: https://www.cgsusa.org/

 

Kanadská KDP: https://www.cgsac.ca/resources.html

 

Holandsko: https://www.catechesegoedeherder.nl/?lang=en

 

Odkazy na několik národních stránek KDP: https://www.katechesedesgutenhirten.de/verein/katechese-international