Přehled uskutečněných kurzů a seminářů KDP v České republice a na Slovensku

lektorkami Marií Zimmermannovou a Marcelou Fojtíkovou Roubalovou 
(další kurzy v Čechách lektorovali dr. Barbara Surma a dr. Krysztof Biel z Akademia Ignatianum v Krakowě; na Slovensku se konají kurzy, které organizuje spolek Átrium Dobrého Pastiera). 

 

Datum

Místo/pořadatel: typ programu nebo kurzu

5. 10. 2015 a 15. 1. 2015 Hradec Králové/Katechetické a pedagogické centrum: Základní kurz I. stupně KDP
Listopad 2015 Praha/Středisko pro katechezi: přednáška v rámci Katechetického kurzu
23. 1. 2016 Vsetín/farnost: Přehledový seminář o I. stupni KDP
30. 1. 2016 Olomouc/CMŠ Ovečka: Přehledový seminář o I. stupni KDP
Duben 2016 Hradec Králové/Katechetické a pedagogické centrum: Základní kurz I. stupně KDP
26.-29.10. 2016 Třešť/Katechetická sekce ČBK: Prezentace I. stupně KDP na Katechetickém kongresu
17. 11. 2016 Dolní Čermná/farnost: Přehledový seminář o I. stupni KDP
Podzim 2016 Dolní Libchavy/farnost: Farní podvečerní kurz v rozsahu základního kurzu I. stupně KDP
18. 6. a 8. 10. 2016 a 1. 7. 2017 Česká Třebová/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
18. – 21. 7. 2016 Liptovská Osada/Katka Kostyálová: Základní kurz I. stupně KDP
13. 1. a 10. 3. 2017 Trnava/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
13. 5. 2017 Velehrad/Centrum pro katechezi: Přehledový seminář o I. stupni KDP
2. 7. 2017 Luže/Rodinné centrum: Ukázka KDP pro rodiče v rámci pouti
24. – 28. 7. 2017 Ivanka při Dunaji/Katka Kostyálová: Základní kurz II. stupně KDP
31. 7. – 4. 8. 2017 Prešov/Mária Hamráčková: Základní kurz I. stupně KDP
13.-15. 10. 2017 a 12.-14. 1. 2018 Košice/Alžběta Filipová: Základní kurz I. stupně KDP
2.9., 11.11. 2017 a 24.2. 2018 Olomouc/CMTF – CŽV: Základní kurz I. stupně KDP
25.11. 2017 a 27.1., 17.3. 2018 Praha/KTF – CŽV: Základní kurz I. stupně KDP
21. 4. 2018 Brno/Katechetické středisko: Přehledový seminář o I. stupni KDP
29. 5. 2018             Olomouc/Centrum pro katechezi: Přehledový seminář o I. stupni KPD a návaznosti II. stupně
8.-10. 6. a 21.-23. 9. 2018 Trenčín/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
20.-22.7. a 10.-12.8. 2018 Hruštín/: Základní kurz II. stupně KDP
13.10., 24.11. 2018 a 23. 3. 2019 Olomouc/CMTF – CŽV: Základní kurz I. stupně KDP
3.11. 2018 a 26. 1., 16. 2. 2019     Praha/KTF – CŽV: Základní kurz I. stupně KDP
26.10., 23.11. 2019 a 15.2., 10.10.2020 Olomouc/CMTF – CŽV: Základní kurz II. stupně KDP
2. a 16.11.2019 a 18.1., 29.2.2020 Praha/KTF – CŽV: Základní kurz II. stupně KDP
23.-24. 5. a  5.-6. 9.2020 Štítná nad Vláří/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
19.-20.9. a 28.-29.11. 2020 České Budějovice/Katechetické středisko: Základní kurz I. stupně KDP
7.-8.11. 2020 a 1.-2.5. 2021 Brno a okolí - Troubsko/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
16., 30. 1., 13. 2., 5. 6. 2021 Praha/KTF – CŽV: Já jsem Dobrý pastýř - program pro výuku náboženství
25.9., 27.11. 2021 a 8. a 22. 1. 2022 Olomouc/CMTF – CŽV: Já jsem Dobrý pastýř - program pro výuku náboženství
4.-5. 9. a 16.-17. 10. 2021 Zlín /farnost: Základní kurz KDP I
25.-29.7. 2022 Hradec Králové/Cesty katecheze z.s.: Základní kurzy KDP I a KDP II
10.-11. 9. a 5.- 6. 11. 2022 Slavkov u Brna/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
11. a 25. 2., 22. 4., 10. 6. 2023 Olomouc/CMTF  CŽV: Základní kurz II. stupně KDP
27.2., 4. 3. a 17.4. 2023 On-line kurz Příprava na 1. sv. přijímání podle KDP
20.9., 4. 10. a 18. 10. 2023 On-line kurz Příprava na 1. sv. přijímání podle KDP
16.-17.9. a 4.-5. 11. 2023 Blansko/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
2024- 13. 2., 27. 2. a 12. 3. On-line kurz Příprava na 1. sv. přijímání podle KDP
20.-21. 1. a 16.-17.3.2024     Český Těšín/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
19. - 23. 8. 2024     Připravujeme: Pardubice/Cesty katecheze z.s.: Základní kurzy KDP I a KDP II
Poslední aktualizace tabulky: 17. 3. 2024
 

Letní katechetický seminář zaměřený na témata zahrnutá v KDP

Pořádalo Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého. Lektoři semínáře: doc. dr. Ludvík Dřímal, Th.D.  ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. a Mgr. Marcela Fortíková Roubalová, PhD. 

Seminář měl pětidenní rozsah a věnoval se podrobněji studiu jednoho z tematických celků programu KDP s větším přesahem a s možností uplatnit nabyté vědomosti i v jiných typech katecheze a náboženského vzdělávání. Seminář také poskytoval možnost seznámit se s materiály KDP a vyzkoušet si práci s nimi, případně si některé vyrobit. 

V Královéhradecké diecézi se uskutečnily tyto semináře:

  • 2013: Téma Advent a Vánoce
  • 2014: Podobenství v Novém zákoně
  • 2015: Velikonoce v katechezi
  • 2016: Příprava prvokomunikantů v KDP (jde o jednu z částí II. stupně programu KDP, byla probírána témata: mravní výchova dětí, příprava ke svátosti smíření a mše svatá jako smlouva) 
  • 2017: Dějiny spásy v katechezi (výchozí téma pro II. stupeň KDP)
Letní semináře pořádané spolkem Cesty katecheze: 
2019: Liturgická výchova v katechezi (Olomouc)
2022: KDP I a KDP II - základní kurzy, Hradec Králové
 

Kurzy CŽV na související témata

2022: Liturgická výchova v katechezi (4 soboty, 32 hodin), KTF Praha

Olomouc/CMTF – CŽV: Základní kurz I. stupně KDP