Přehled uskutečněných kurzů a seminářů KDP v České republice a na Slovensku

lektorkami Marií Zimmermannovou a Marcelou Fojtíkovou Roubalovou 
(další kurzy v Čechách lektorovali dr. Barbara Surma a dr. Krysztof Biel z Akademia Ignatianum v Krakowě a na Slovensku Katarína Kostyálová). 

 

Datum

Místo/pořadatel: typ programu nebo kurzu

5. 10. 2015 a 15. 1. 2015 Hradec Králové/Katechetické a pedagogické centrum: Základní kurz I. stupně KDP
Listopad 2015 Praha/Středisko pro katechezi: přednáška v rámci Katechetického kurzu
23. 1. 2016 Vsetín/farnost: Přehledový seminář o I. stupni KDP
30. 1. 2016 Olomouc/CMŠ Ovečka: Přehledový seminář o I. stupni KDP
Duben 2016 Hradec Králové/Katechetické a pedagogické centrum: Základní kurz I. stupně KDP
26.-29.10. 2016 Třešť/Katechetická sekce ČBK: Prezentace I. stupně KDP na Katechetickém kongresu
17. 11. 2016 Dolní Čermná/farnost: Přehledový seminář o I. stupni KDP
Podzim 2016 Dolní Libchavy/farnost: Farní podvečerní kurz v rozsahu základního kurzu I. stupně KDP
18. 6. a 8. 10. 2016 a 1. 7. 2017 Česká Třebová/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
18. – 21. 7. 2016 Liptovská Osada/Katka Kostyálová: Základní kurz I. stupně KDP
13. 1. a 10. 3. 2017 Trnava/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
13. 5. 2017 Velehrad/Centrum pro katechezi: Přehledový seminář o I. stupni KDP
2. 7. 2017 Luže/Rodinné centrum: Ukázka KDP pro rodiče v rámci pouti
24. – 28. 7. 2017 Ivanka při Dunaji/Katka Kostyálová: Základní kurz II. stupně KDP
31. 7. – 4. 8. 2017 Prešov/Mária Hamráčková: Základní kurz I. stupně KDP
13.-15. 10. 2017 a 12.-14. 1. 2018 Košice/Alžbětka Filipová: Základní kurz I. stupně KDP
2.9., 11.11. 2017 a 24.2. 2018 Olomouc/CMTF – CŽV: Základní kurz I. stupně KDP
25.11. 2017 a 27.1., 17.3. 2018 Praha/KTF – CŽV: Základní kurz I. stupně KDP
21. 4. 2018 Brno/Katechetické středisko: Přehledový seminář o I. stupni KDP
29. 5. 2018             Olomouc/Centrum pro katechezi: Přehledový seminář o I. stupni KPD a návaznosti II. stupně
8.-10. 6. a 21.-23. 9. 2018 Trenčín/farnost: Základní kurz I. stupně KDP
20.-22.7. a 10.-12.8. 2018 Hruštín/: Základní kurz II. stupně KDP
 

Letní katechetický seminář zaměřený na témata zahrnutá v KDP

Pořádalo Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého. Lektoři semínáře: doc. dr. Ludvík Dřímal, Th.D.  ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. a Mgr. Marcela Fortíková Roubalová, PhD. 

Seminář měl pětidenní rozsah a věnoval se podrobněji studiu jednoho z tematických celků programu KDP s větším přesahem a s možností uplatnit nabyté vědomosti i v jiných typech katecheze a náboženského vzdělávání. Seminář také poskytoval možnost seznámit se s materiály KDP a vyzkoušet si práci s nimi, případně si některé vyrobit. 

V Královéhradecké diecézi se uskutečnily tyto semináře:

  • 2013: Téma Advent a Vánoce
  • 2014: Podobenství v Novém zákoně
  • 2015: Velikonoce v katechezi
  • 2016: Příprava prvokomunikantů v KDP (jde o jednu z částí II. stupně programu KDP, byla probírána témata: mravní výchova dětí, příprava ke svátosti smíření a mše svatá jako smlouva) 
  • 2017: Dějiny spásy v katechezi (výchozí téma pro II. stupeň KDP)
 
Poznámka: LKS konaný v roce 2018 nevychází z programu KDP.