Mapa atrií

Atrium je místo, kde se scházejí děti ke katechezi, a zároveň je společenstvím rodětí s těmi, kdo je doprovázejí. Některá atria mají samostatné místnosti, jiné jsou zatím "mobilní", tzn., že vznikají před katechezí v nějakých společných prostorách, a pak je třeba je zase uklidit. 
 
Následující mapa ukazuje, do jaké míry se rozrostla atria v České republice, a zároveň nabízí kontakty pro výměnu zkušeností nebo nahlédnutí do atria po předchozí domluvě s odpovědnou osobou. 
 
Podklady pro mapu pocházejí z formuláře, o jehož vyplnění byli požádáni všichni, kdo dostali přístup do zabezpečené sekce těchto stránek, tzn., že absolvovali některý z kurzů KDP.