Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření

26.04.2023 14:44

Na kurzu přípravy na KDP II, jehož součástí je i příprava prvokomunikantů, se opakovaně objevuje dotaz, jak komunikovat s knězem a rodiči o přípravě dětí v otázce jejich přípravy na svátost smíření. Ta bývá často redukována na zpytování svědomí, pro které se vytvářejí různá zpovědní "zrcadla" založená na Desateru Božích přikázání. Někteří kněží a rodiče pak považují za nezbytné, aby se děti naučily recitovat Desatero zpaměti. 

V programu KDP s žádnými zrcadly nepracujeme, protože uvádíme děti do modlitby a četby Písma svatého, kde je pro nás zobrazen Bůh v postavě Ježíše Krista. On je pro nás jako člověk pravým obrazem Boha a tedy i zrcadlem, k němuž vztahujeme vlastní zpytování svědomí. Ježíš sám používal originální metodu svých výroků a vyprávění v podobenstvích. 

Desatero představujeme dětem až po 9. roce věku v souvislosti s dějinami spásy, konkrétně se záchranou Izraelitů z egyptského otroctví pro život s Bohem v zaslíbené zemi. Důraz je zde na porozumění vztahu "SMLOUVY" mezi Bohem a lidmi.

V článku Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření v sekci "Články" se dočtete, jak jsou děti v KDP uváděny do tajemství hříchu a zpytování svědomí, a proč není vhodné ani nutné vyžadovat odříkání Desatera jako základu pro zpytování svědomí dětí do cca 10 let. 

Zpět

Novinky

Letní kurz KDP pro I. a II. úroveň - pozvánka do Pardubic

10.03.2024 15:03
Srdečně zveme všechny zájemce o poznání programu Katecheze Dobrého pastýře na letní kurz, který se uskuteční ve dnech 19. - 23. srpna 2024 v Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích.  Tyto...

Pozvání na třetí opakování minikurzu Příprava prvokomunikantů podle KDP

01.02.2024 11:44
Na základě dotazů jsme naplánovali termíny třetího opakování minikurzu o přípravě dětí k 1. svatému přijímání podle metody Katecheze Dobrého pastýře.  Kurz se uskuteční formou on-line vysílání...

Vzdělávání o KDP ve školním roce 2023/2024 - aktualizováno v lednu 2024

06.09.2023 11:40
V rubrice Kalendář kurzů se nacházejí nové příležitosti seznámit se programem KDP prostřednictvím kurzů či seminářů, nebo si rozšířit dosavadní znalosti a posílit své dovednosti při realizaci tohoto...

Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření

26.04.2023 14:44
Na kurzu přípravy na KDP II, jehož součástí je i příprava prvokomunikantů, se opakovaně objevuje dotaz, jak komunikovat s knězem a rodiči o přípravě dětí v otázce jejich přípravy na svátost smíření....

ONLINE MINIKURZ Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře

16.02.2023 10:59
V těchto dnech jsme otevřeli přihlašování do minikurzu "Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře". Kurz je určen absolventům kurzů KDP a dalším zájemcům, kteří se chtějí...
Všechny články