Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření

26.04.2023 14:44

Na kurzu přípravy na KDP II, jehož součástí je i příprava prvokomunikantů, se opakovaně objevuje dotaz, jak komunikovat s knězem a rodiči o přípravě dětí v otázce jejich přípravy na svátost smíření. Ta bývá často redukována na zpytování svědomí, pro které se vytvářejí různá zpovědní "zrcadla" založená na Desateru Božích přikázání. Někteří kněží a rodiče pak považují za nezbytné, aby se děti naučily recitovat Desatero zpaměti. 

V programu KDP s žádnými zrcadly nepracujeme, protože uvádíme děti do modlitby a četby Písma svatého, kde je pro nás zobrazen Bůh v postavě Ježíše Krista. On je pro nás jako člověk pravým obrazem Boha a tedy i zrcadlem, k němuž vztahujeme vlastní zpytování svědomí. Ježíš sám používal originální metodu svých výroků a vyprávění v podobenstvích. 

Desatero představujeme dětem až po 9. roce věku v souvislosti s dějinami spásy, konkrétně se záchranou Izraelitů z egyptského otroctví pro život s Bohem v zaslíbené zemi. Důraz je zde na porozumění vztahu "SMLOUVY" mezi Bohem a lidmi.

V článku Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření v sekci "Články" se dočtete, jak jsou děti v KDP uváděny do tajemství hříchu a zpytování svědomí, a proč není vhodné ani nutné vyžadovat odříkání Desatera jako základu pro zpytování svědomí dětí do cca 10 let. 

Zpět

Novinky

Vzdělávání o KDP ve školním roce 2023/2024

06.09.2023 11:40
V rubrice Kalendář kurzů se nacházejí nové příležitosti seznámit se programem KDP prostřednictvím kurzů či seminářů, nebo si rozšířit dosavadní znalosti a posílit své dovednosti při realizaci tohoto...

Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření

26.04.2023 14:44
Na kurzu přípravy na KDP II, jehož součástí je i příprava prvokomunikantů, se opakovaně objevuje dotaz, jak komunikovat s knězem a rodiči o přípravě dětí v otázce jejich přípravy na svátost smíření....

ONLINE MINIKURZ Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře

16.02.2023 10:59
V těchto dnech jsme otevřeli přihlašování do minikurzu "Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře". Kurz je určen absolventům kurzů KDP a dalším zájemcům, kteří se chtějí...

KDP II: doplnění barevné a černobílé verze mapy Svaté země

15.02.2023 15:02
V zabezpečené sekci s materiály pro realizaci katechezí II. stupně KDP jsou nově k dispozici mapy Svaté země, které lze využít místo 3D modelu mapy, pokud ji nemáte k dispozici. První mapa pochází z...

Novou sérii kurzů KDP zahajujeme již v sobotu 11. 2. 2023

06.02.2023 14:19
Do Kalednáře kurzů byly uloženy dva nové články s pozvánkami na kurz KDP II (děti 6 - 9 let), který bude mít formu celoživotního vzdělávání na CMTF Olomouc a začíná již v sobotu 11. 2. 2023 Jeho...
Všechny články