Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření

26.04.2023 14:44

Na kurzu přípravy na KDP II, jehož součástí je i příprava prvokomunikantů, se opakovaně objevuje dotaz, jak komunikovat s knězem a rodiči o přípravě dětí v otázce jejich přípravy na svátost smíření. Ta bývá často redukována na zpytování svědomí, pro které se vytvářejí různá zpovědní "zrcadla" založená na Desateru Božích přikázání. Někteří kněží a rodiče pak považují za nezbytné, aby se děti naučily recitovat Desatero zpaměti. 

V programu KDP s žádnými zrcadly nepracujeme, protože uvádíme děti do modlitby a četby Písma svatého, kde je pro nás zobrazen Bůh v postavě Ježíše Krista. On je pro nás jako člověk pravým obrazem Boha a tedy i zrcadlem, k němuž vztahujeme vlastní zpytování svědomí. Ježíš sám používal originální metodu svých výroků a vyprávění v podobenstvích. 

Desatero představujeme dětem až po 9. roce věku v souvislosti s dějinami spásy, konkrétně se záchranou Izraelitů z egyptského otroctví pro život s Bohem v zaslíbené zemi. Důraz je zde na porozumění vztahu "SMLOUVY" mezi Bohem a lidmi.

V článku Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření v sekci "Články" se dočtete, jak jsou děti v KDP uváděny do tajemství hříchu a zpytování svědomí, a proč není vhodné ani nutné vyžadovat odříkání Desatera jako základu pro zpytování svědomí dětí do cca 10 let. 

Zpět

Novinky

Proč děti nemusejí umět "odříkat" Desatero před slavením první svátosti smíření

26.04.2023 14:44
Na kurzu přípravy na KDP II, jehož součástí je i příprava prvokomunikantů, se opakovaně objevuje dotaz, jak komunikovat s knězem a rodiči o přípravě dětí v otázce jejich přípravy na svátost smíření....

ONLINE MINIKURZ Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře

16.02.2023 10:59
V těchto dnech jsme otevřeli přihlašování do minikurzu "Příprava prvokomunikantů podle programu Katecheze Dobrého pastýře". Kurz je určen absolventům kurzů KDP a dalším zájemcům, kteří se chtějí...

KDP II: doplnění barevné a černobílé verze mapy Svaté země

15.02.2023 15:02
V zabezpečené sekci s materiály pro realizaci katechezí II. stupně KDP jsou nově k dispozici mapy Svaté země, které lze využít místo 3D modelu mapy, pokud ji nemáte k dispozici. První mapa pochází z...

Novou sérii kurzů KDP zahajujeme již v sobotu 11. 2. 2023

06.02.2023 14:19
Do Kalednáře kurzů byly uloženy dva nové články s pozvánkami na kurz KDP II (děti 6 - 9 let), který bude mít formu celoživotního vzdělávání na CMTF Olomouc a začíná již v sobotu 11. 2. 2023 Jeho...

Překlad publikace DOBRÝ PASTÝŘ A DĚTI

12.09.2022 20:30
Ve spolupráci s vydavatelstvím Triton připravujeme český překlad knihy DOBRÝ PASTÝŘ A DĚTI od Sofie Cavalletti a kolektivu autorek, kterými jsou její "žákyně" a pokračovatelky. Jedná se o...
Všechny články