Informace o tomto webu a jeho historii

  • 2011: Tento web vznikl z iniciativy účastníků seminářů s Dr. Barbarou Surmou z Akademie Ignatianum v Krakowě (více o ní viz rubrika Články, první článek s odkazem na základní informace o KDP; viz také Facebook "Katecheza dobrego Pasterza" s pravidelnými aktualitami o seminářích pořádaných v Polsku a o dalších novinkách.)
  • 2012—2017: Program Katecheze Dobrého pastýře v českých podmínkách začalo připravovat a realizovat vedle jednotlivých účastníků kurzů s Dr. Surmou také Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého (dále KPC BiHK), které od roku 2012 do poloviny roku 2017 systematicky zpracovávalo podklady pro tento program a spravovalo tento web. 
  • Od poloviny roku 2017: pokračují v této službě lektorky kurzů KDP Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová (více o lektorkách viz rubrika Kurzy a semináře KDP). Uveřejněné materiály vesměs poskytla k okopírování Dr. Surma a byly upraveny do publikované podoby některými účastníky seminářů, dalšími zdroji jsou podklady americké asociace CGS, publikace autorek programu Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi a jejich pokračovatelek. 
  • Distribuci materiálů (viz rubrika Objednávkya organizaci kurzů zajišťuje spolek Cesty katecheze, z. s. Kurzy se konají v některých českých a moravských diecézích a (do roku 2018) na Slovensku. Podrobněji viz rubrika Přehled uskutečněných kurzů a seminářů KDP v ČR a na Slovensku

Zabezpečená sekce a příspěvky na rozvíjení programu KDP

Tento web obsahuje části určené účastníkům kurzů. Do jejich vstupu je vyžadováno přihlášení na základě e-mailové adresy, kterou účastníci poskytují organizátorům kurzu, a hesla, které doručí lektorky účastníkům kurzu. V zabezpečené sekci se nacházejí výukové materiály z kurzů a zejména návody a předlohy k materiálům potřebným pro katechezi. 

Na pokrytí finančních nákladů spojených s rozvojem a úpravami materiálů ke katechezi a na pokrytí poplatků za web prosíme uživatele stránek o finanční příspěvek ve výši alespoň 100 Kč nebo 5 euro /1 rok. 

Finanční příspěvky posílejte na účet spolku Cesty katecheze z. s. u Fio banky, číslo: 2100713103/2010, uveďte variabilní  symbol 1000. Do poznámky napište své jméno nebo e-mailovou adresu. 

Údaje pro platbu ze Slovenska: 

IBAN:CZ6920100000002100713103

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

IBAN:CZ6920100000002100713103
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Dárcům můžeme poskytnout darovací smlouvu. Příspěvky jsou využívány k hrazení předplatného internetových stránek a domén, k pokrytí nákladů na daňové poradenství a materiálních nákladů spojených s přípravou nových materiálů.  

Děkujeme za Váš zájem!

Podpora KDP na facebooku

  • Se stránkami souvisí také správa facebookového profilu skupiny Katecheze Dobrého pastýře CZ-SK.  Tato skupina sdružuje zájemce o KDP, vstup do skupiny schvaluje správce zpravidla v řádu hodin nebo několika málo dní. Smyslem skupiny je sdílet fotografie, otázky a zkušenosti z katechezí s dětmi. V této skupině je možné také konzultovat otázky s lektorkami kurzu. Tato služba je bezplatná. 
  • Mezinárodní diskusní skupiny o KDP: 
  • CGS Catechists Support and Discussion
  • Catechesis of the Good Shepherd
  • Catechesis of the Good Shepherd Catechists & Friends

Údaje o spolku Cesty katecheze, z. s. 

Cesty katecheze, z. s.
Chvojenec 252
534 01 Holice

IČ: 22900225

Podrobné info o spolku: https://firmy.euro.cz/subjekt-cesty-katecheze-z-s-22900225

Provizorní stránka spolku: https://kpcpodpora.webnode.cz/o-nas/

 

Odkazy na zahraniční internetové stránky ke Katechezi Dobrého pastýře:

 

Doporučené zahraniční zdroje:

  • Na YOUTUBE si zadejte do vyhledávače "Alla catechesi del Buon Pastore", zobrazí se seriál úvodních on-line lekcí z roku 2021. Autorkou je Francesca Cocchini, katecheta a školitelka Dobrého pastýře a profesorka dějin křesťanství na univerzitě „Sapenza“, dříve blízká spolupracovnice Sophie Cavalletti, která "zdědila" Sophiino římské átrium a působí v něm spolu se svou sestrou Patricií. Přímý odkaz na 1. lekci sedmidílného seriálu je: https://www.youtube.com/watch?v=SDjdAZf9Its&ab_channel=UfficioCatechisticodiRomaOfficial