Revize databáze uživatelů stránek KDP - průzkum

10.09.2022 20:42

Milé uživatelky a uživatelé registrovaní na webu KDP, 

připravili jsme pro vás google formulář, o jehož vyplnění prosíme zejména vás, kteří chcete využívat nadále svého přístupu do zabezpečené sekce katechezedobrehopastyre.cz nebo chcete dostávat na e-mail NOVINKY (minimálně 1x ročně).   

FORMULÁŘ je dostupný na adrese: https://forms.gle/ywx9Hn7b287EJqtC7

Prosíme o jeho vyplnění do 31. října 2022.

Tento formulář má několik účelů, které vám představíme: 

1) Vytvoření mapy míst, kde je realizována KDP: vyplněním nám pomůžete zmapovat fungování katecheze v České republice. Chtěli bychom vytvořit přehlednou mapu míst, kde aktuálně funguje atrium (stálé nebo provizorní) a pro který stupeň, kde využíváte prvky KDP ve výuce náboženství, nebo kde pracujete se školními dětmi podle metodiky Já jsem dobrý pastýř.

Na google mapě tato místa vyznačíme spolu s kontaktem na zodpovědnou osobu (pokud k tomu dáte souhlas). Stává se poměrně často, že se na nás obrátí někdo, kdo hledá atrium ve svém okolí, kam by chtěl přihlásit své dítě, nebo nahlédnout, jak atrium vypadá a funguje. Může to být i cesta k nalezení spolupracovníků a dalších ochotných a zapálených rodičů a v neposlední řadě ke sdílení zkušeností a vzájemné podpoře. Je to také pomoc pro ty, kdo chtějí atrium ve farnosti zřídit, aby mohli kněze a další osoby ve farnosti odkázat na zkušenosti z již fungujícího atria, případně se přijet podívat. 

Pro představu uvádíme kontakt na slovenskou mapu atrií: https://katechezydp.sk/atria-kdp/

2) Finanční zabezpečení provozních nákladů na KDP: provoz KDP zastřešuje spolek Cesty katecheze z.s. (IČ 22900225). Provozní náklady KPD tvoří zejména náklady na provoz internetových stránek, služby daňového poradce při zpracování daňového přiznání, náklady spojené s přípravou nových materiálů apod. Zdrojem pro jejich pokrytí jsou výhradně dary. Všechny účastníky našich kurzů, kteří jsou zapsáni v databázi pro přístup do zabezpečené sekce KDP,  prosíme o pravidelnou podporu v minimální výši 100 Kč ročně. Mnozí na to postupně zapomínají a přitom rádi přispějí. Proto vás znovu prosíme o vaši spoluúčast na rozvíjení tohoto díla. Abyste na to nemuseli myslet, doporučujeme si nastavit platbu jako trvalý příkaz 1x ročně (nebo častěji) a nemusíte se tak moc starat a nám to velmi pomůže.

Snažíme se postupně připravit kurzy a materiály pro III. stupeň KDP (pro děti ve věku 9-12 let), abychom mohli nabídnout také starším dětem prostor k dalšímu objevování Boha. V tomto nás ale čeká ještě absolvování kurzu v zahraničí (tj. 2 týdny v průběhu jednoho roku pro 2 lektorky). Následně také musíme přeložit materiály a upravit pro použití v našich podmínkách. Práce je před námi ještě opravdu hodně.

3) Vytvoření komunity, jejíž členové mají hlubší zájem o podporu katecheze v našich diecézích, a mohou se potenciálně stát členy spolku Cesty katecheze, který je představen na zatím provizorní stránce spolku. Zde jsou k dispozici i jeho stanovy z roku 2015. Spolek jako komunita nikdy nefungoval, zakládal se kvůli ekonomické podpoře díla, nejprve časopisu Cesty katecheze (www.cestykatecheze.cz) určeného ke vzdělávání katechetů, a později k podpoře zavedení a rozšíření programu Katecheze Dobrého pastýře do České republiky. Do budoucna bychom chtěli, aby členy spolku byly osoby, kterým na tomto díle záleží, a chtějí přispět i svými nápady a spoluprací k jeho rozvíjení. Členství ve spolku nabídneme vám, kteří vyplníte formulář. 

FORMULÁŘ nemusíte vyplňovat, pokud se KDP nijak nevěnujete a nemáte zájem o další kontakt s tímto programem. Můžete nám to sdělit přímo tím, že se odhlásíte z odběru newsletteru, nebo osobním e-mailem. Výzvu k vyplnění formuláře zašleme ještě dvakrát těm, od kterých nebudeme mít žádnou zpětnou vazbu, a od ledna 2023 je pak z databáze vyřadíme sami. 

 

 

Zpět

Novinky

Překlad publikace DOBRÝ PASTÝŘ A DĚTI

12.09.2022 20:30
Ve spolupráci s vydavatelstvím Triton připravujeme český překlad knihy DOBRÝ PASTÝŘ A DĚTI od Sofie Cavalletti a kolektivu autorek, kterými jsou její "žákyně" a pokračovatelky. Jedná se o...

Revize databáze uživatelů stránek KDP - průzkum

10.09.2022 20:42
Milé uživatelky a uživatelé registrovaní na webu KDP,  připravili jsme pro vás google formulář, o jehož vyplnění prosíme zejména vás, kteří chcete využívat nadále svého přístupu do zabezpečené...

Oprava stahování materiálů pro I. stupeň KDP

04.09.2022 14:55
Omlouváme se uživatelům, kterým se nepodařilo v posledních měsících stáhnout některé materiály k I. stupni KDP. Bylo to způsobeno změnou nastavení google disku, kde jsou materiály primárně...

Kurz CŽV LITURGICKÁ VÝCHOVA na KTF UK v Praze 2022

04.09.2022 14:45
V měsících říjnu a listopadu se bude konat na Katolické teologické fakultě v Praze kurz liturgické výchovy v katechezi. Kurz je určen zájemcům, kteří se věnují jakémukoliv typu katecheze, ale také...

Kurz KDP I ve Slavkově u Brna: září a listopad 2022

04.09.2022 14:36
Kurz uvedení do I. stupně programu Katecheze Dobrého pastýře se bude konat ve Slavkově u Brna v těchto termínech: 10. - 11. září 2022 5. - 6. listopadu 2022 Kurz pořádá farnost. Přihlásit se je...
Všechny články