Uvádění do tajemství eucharistie podle Sofie Cavalletti

17.03.2020 16:42

Tento text vyšel v kolektivní monografii Eucharistie jako vrchol a pramen života církve (Biskupství královéhradecké, 2015). Jeho autorkou je Marie Zimmermannová, vyučující didaktiky náboženské výchovy na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a lektorka programu KDP v České republice. 

Anotace: Účelem tohoto příspěvku je doplnit pohledy na tajemství eucharistie prakticky zaměřeným podnětem, jak jej prezentovat v katechezi. Bible i liturgie nám k tomu poskytuje řadu pramenů. Sofia Cavalletti, jejíž dílo jsem si k tomuto účelu vybrala, je známá tím, že se soustředila vždy na klíčová témata a šla k jádru věci bez zbytečných podrobností a přídavků. Inspirovala se příkladem církevních otců a zejména svými hlubokými znalostmi Písma svatého a židovské a křesťanské liturgie. Katechetické dílo Sofie Cavalletti u nás známé není. Když jsem ho objevila, nadchnulo mne, jak souzní s výsledky mého vlastního hledání, a proto do něj ráda nechám nahlédnout.

Celý text ke stažení zde

Zpět

Novinky

Letní kurz KDP I a KDP II v Hradci Králové

19.04.2022 12:59
KDP - letní kurz 2022 HK.pdf (6249466)Cesty katecheze z.s. je organizátorem letního kurzu určeného k seznámení se a zdokonalení se v katechezi dětí ve věku 3 - 6 a 6 - 9 let podle programu Katecheze...

Revize průvodce velikonoční událostí ve městě Jeruzalémě pro I. stupeň KDP

08.03.2022 16:42
Dnes byl publikován nový soubor s průvodcem velikonoční událostí v rámci katecheze 7.6.1 Jeruzalém. Průvodce je upraven do formátu A5 na šířku, je přepracován jeho text tak, aby se snadněji vyprávěl...

Doplnění a revize materiálu v sekci Křest pro II. stupeň KDP

02.02.2022 12:03
K tematickému celku Křest pro II. stupeň KDP byly zpracovány a publikovány manuály pro vlastní použití katechety. Dále byl doplněn návod ke kartám ke katecheze II-13-01 a zrevidován a upraven...

Doplnění materiálu do sekce Tajemství Božího království pro II. stupeň KDP

14.01.2022 13:24
V sekci Tajemství Božího království pro II. stupeň KDP najdete zrevidovaný text stránky a ke stažení manuály ke všem katechezím a hlavní materiály pro práci dětí. 

KDP I pro děti ve věku 3 - 6 let - nově vypsané kurzy

19.08.2020 17:23
V rubrice Kalendář akcí najdete odkazy na dva nově vypsané víkendové kurzy v Český Budějovicích a v Troubsku (Brněnsko). 
Všechny články