Uvádění do tajemství eucharistie podle Sofie Cavalletti

17.03.2020 16:42

Tento text vyšel v kolektivní monografii Eucharistie jako vrchol a pramen života církve (Biskupství královéhradecké, 2015). Jeho autorkou je Marie Zimmermannová, vyučující didaktiky náboženské výchovy na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a lektorka programu KDP v České republice. 

Anotace: Účelem tohoto příspěvku je doplnit pohledy na tajemství eucharistie prakticky zaměřeným podnětem, jak jej prezentovat v katechezi. Bible i liturgie nám k tomu poskytuje řadu pramenů. Sofia Cavalletti, jejíž dílo jsem si k tomuto účelu vybrala, je známá tím, že se soustředila vždy na klíčová témata a šla k jádru věci bez zbytečných podrobností a přídavků. Inspirovala se příkladem církevních otců a zejména svými hlubokými znalostmi Písma svatého a židovské a křesťanské liturgie. Katechetické dílo Sofie Cavalletti u nás známé není. Když jsem ho objevila, nadchnulo mne, jak souzní s výsledky mého vlastního hledání, a proto do něj ráda nechám nahlédnout.

Celý text ke stažení zde

Zpět

Novinky

KDP I pro děti ve věku 3 - 6 let - nově vypsané kurzy

19.08.2020 17:23
V rubrice Kalendář akcí najdete odkazy na dva nově vypsané víkendové kurzy v Český Budějovicích a v Troubsku (Brněnsko). 

Revize materiálů pro II. stupeň - Modlitba

16.03.2020 18:47
Dnes byla dokončena kompletní revize materiálů k tématu Modlitba pro II. stupeň KDP. Nově je na stránkách umístěn i hotový scénář ke katechezi k modlitbě Otče náš, která je zvlášť vhodným tématem pro...

Doplnění diskusních fór na stránky s materiály pro I. a II. stupeň KDP

16.03.2020 16:01
Na základě podnětu z průzkumné akce "Obnova databáze uživatelů stránek KDP" byly doplněny do všech tematických rubrik Materiály ke katechezím I. stupeň a II. stupeň diskusní fóra. Slouží k dotazům k...

Další příležitost získat proškolení pro I. stupeň KDP

10.12.2019 11:36
V rubrice Kalendář kurzů najdete informace k nově vypsanému kurzu pro I. stupeň KDP, který se uskuteční v prvním pololetí roku 2020 ve Štítné nad...

Revize a úprava materiálů ke II. stupni KDP

28.10.2019 18:20
V souvislosti se zahájením kurzů CŽV v Praze a v Olomouci ve školním roce 2019 - 2020 jsme přistoupili ke kontrole a doplňování materiálů a manuálů pro II. stupeň KDP. Zatím byly zrevidovány složky...
Všechny články