Kurzy a semináře KDP

Kurzy KDP v České republice, jejichž účelem je uvést zájemce z řad rodičů a katechetů do koncepce programu a připravit je na samostatnou katechetickou činnost, v současné době realizuje dvojice lektorek Marie Zimmermannová a Marcela Fojtíková Roubalová. Lektorky začaly takto působit od školního roku 2015/2016 na základě zaškolení Dr. Barbarou Surmou, mezinárodně certifikované lektorky KDP, a na základě vlastní praxe. 

Kurzy mohou mít formu seminářů, workshopů, metodických dnů nebo celoživotního vzdělávání. 

Kurzy je možné objednat prostřednictvím spolku Cesty katecheze nebo přímo s některou z lektorek, nejlépe na adrese: katechezedobrehopastyre@gmail.com. Termíny již vypsaných kurzů najdete v Kalendáři akcí.

Stručný profil lektorek:

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.: odborná asistentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, současně vedoucí projektů pro školy Arcibiskupství pražského (od září 2017, do té doby vedoucí Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého). Katechetická praxe od roku 1992 s různými skupinami účastníků, v posledních letech převážně s dospělými. Na kurzech KDP se věnuje teologickým východiskům a obsahům katechezí. Katechetickou praxi podle KDP s dětmi ve věku 3-6 let realizuje v Praze od roku 2018, od roku 2022 také s dětmi ve věku 6-9 let.
Odborný profil na KTF UK Praha.

Mgr. Marcela Roubalová, PhD.: odborná asistentka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výuka didaktiky katecheze a náboženské výchovy, katechetická praxe od roku 2000, v programu KDP od roku 2012 nejprve v Troubkách a později také v Olomouci pro děti ve věku 3-9 let. Na kurzech KDP se věnuje pedagogickým východiskům podle Marie Montessori, praktickým ukázkám a sdílení zkušeností z vlastní práce s dětmi včetně dětí se zvláštními potřebami.
Odborný profil na CMTF UP Olomouc