Publikace o programu Katecheze Dobrého pastýře

Bibliografie (seznam vydaných titulů) k programu KDP dosahuje v celosvětovém měřítku úctyhodného počtu. Na internetu je možné nahlédnout na přehled publikací nabízených americkou asociací KDP

O některých titulech vás chceme informovat a zpřístupnit z nich alespoň dílčí části nebo myšlenky.

Postupně budeme představovat tři základní příručky autorek KDP Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi. Pro každou z nich jsme vytvořili podstránku. 

V českém jazyce je od září 2016 dostupný překlad polské příručky Já jsem Dobrý pastýř, jehož autory jsou Barbara Surma a P. Krysztof Biel. Viz samostatná podstránka. Tato příručka byla zpracována jako manuál ke katechezím pro potřeby polských katechetů. Obsahuje scénáře katechezí. 

Ve slovenském jazyce vyšel překlad jedné se základních publikací o KDP od Sofie Cavalletti s názvem Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3 - 6 rokov. JE překladem italské a anglické verze knihy The Religious Potential of the Child: Experiencing Scripture and Liturgy with Young Children