Publikace o programu Katecheze Dobrého pastýře

Bibliografie (seznam vydaných titulů) k programu KDP dosahuje v celosvětovém měřítku úctyhodného počtu. Na internetu je možné nahlédnout na přehled publikací nabízených americkou asociací KDP

  • O některých titulech vás chceme informovat a zpřístupnit z nich alespoň dílčí části nebo myšlenky.
  • Postupně budeme představovat tři základní příručky autorek KDP Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi. Pro každou z nich jsme vytvořili podstránku. 

V českém jazyce:

  •  je od září 2016 dostupný překlad polské příručky Já jsem Dobrý pastýř, jehož autory jsou Barbara Surma a P. Krysztof Biel. Viz samostatná podstránka. Tato příručka byla zpracována jako manuál ke katechezím pro potřeby polských katechetů. Obsahuje scénáře katechezí. 

Ve slovenském jazyce začaly vycházet překlady základních publikací KDP od Sofie Cavalletti i jiných autorů:

bude aktualizováno