Náboženský potenciál dítěte ve věku 3 - 6 let

 Autorkou této knihy, která patří k základní literatuře o Katechezi Dobrého pastýře, je Sofia Cavalletti. V knize prezentuje zejména výsledky pozorování dětí od 3 do 6 let vzhledem k tajemnému poutu mezi děti a Bohem. Autorka spolu s kolegyní Giannou Gobbi předkládaly dětem jednotlivá témata a zjišťovaly, jak na ně reagují a jak jim to pomáhá setkat se v katechezích s živým Bohem a zamilovat si ho. 

Na této stránce budeme postupně uveřejňovat některé výňatky z pracovního překladu knihy, které mají pomoci katechetům a rodičům, kteří využívají KDP k výchově víry svých dětí, co nejlépe porozumět jednotlivým tématům a zkušenostem s nimi. Tyto výňatky doplňují základní příručku Barbary Surmy a Krysztofa Biela Já jsem Dobrý pastýř

Obsah knihy:

I. kapitola: Bůh a dítě

II. kapitola: Dítě a dospělý

III. kapitola: Ježíš Kristus - Dobrý Pastýř

IV. kapitola: Dobrý Pastýř a eucharistie

V. kapitola: Kristus - světlo a křest

VI. kapitola: Historické události v životě Ježíše Krista 
(tajemství Vtělení a Velikonoc)

VII. kapitola: Modlitba

VIII. kapitola: Výchova k úžasu a království Boží

IX. kapitola: Morální formace

X. kapitola: Metoda znamení

XI. kapitola: Antropologická katecheze

Výtah z většiny kapitol k programu I. stupně KDP je uveden na stránce Témata a obsah KDP - I. stupeň

Na Slovensku vyšel v prosinci 2019 slovenský překlad této knihy, kterou si můžete objednat na adrese:

 

    
      cena knihy je 12 euro