Tematické celky a jejich obsah

Ve čtyřech dílčích rubrikách je uveden přehled tematických celků v každém stupni KDP a zvlášť přehled deseti tematických celků použitých v pětiletém programu pro školy. U každého je uvedena stručná charakteristika obsahu podle publikací autorek programu a seznam dílčích témat jednotlivých katechezí.
 
Témata se v katechezích nezařazují v pořadí podle jednotlivých tematických celků, ale z každého se vybírají v jednotlivých letech tříletí určité katecheze. V následujících tabulkách najdete celkový seznam témat pro I. a II. stupeň KDP a jejich rozpis do 1. - 3. roku katechezí. Rozpis je orientační, je nutné ho přizpůsobit konkrétní skupině dětí (záleží na jejich předchozí zkušenosti, vyzrálosti, věkovém složení skupiny apod.).
 
  • Rozpis pro I. stupeň KDP: ke stažení ve formátu .xlsx nebo .pdf - tisk na šířku oboustranně (poslední aktualizace 17. 1. 2019)
  • Rozpis pro II. stupeň KDP: ke stažení ve formátu  .xlsx nebo .pdf - tisk na výšku oboustranně (poslední aktualizace 17. 1. 2019)