Tematické celky a jejich obsah

Ve čtyřech dílčích rubrikách je uveden přehled tematických celků v každém stupni KDP a zvlášť přehled deseti tematických celků použitých v pětiletém programu pro školy. U každého je uvedena stručná charakteristika obsahu podle publikací autorek programu a seznam dílčích témat jednotlivých katechezí.