Pětiletý program pro ZŠ

Pětiletý cyklus katechezí zaměřených na hlásání kérygmatu a výchovu k činné účasti dětí na slavení eucharistie jako zdroji a vrcholu našeho křesťanského života s Ježíšem Kristem. Základním pramenem je Písmo svaté a liturgie a jejich vzájemná souvislost.

Program obsahuje několik klíčových tematických celků (označeny tučně), jejichž témata jsou v průběhu pěti let prohlubována rozšiřována a dávána do souvislostí. V průběhu příslušného roku není nutné probrat všechna témata, neboť se k nim děti vrátí. Starší děti zvládnou při jednom setkání i více než jedno téma. Na každý rok je pro děti vytvořena pracovní kniha, která obsahuje za každým tematickým celkem text pro rodiče.

Program byl vytvořen Sofií Cavalletti a Giannou Gobbi pro využití na 1. stupni základních škol.
 

Přehled základní tematických celků podle jejich výskytu v jednotlivých letech pětiletého programu:

 
Tematický  
celek    
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Mše svatá I

ano            

ano   

ano   

ano

ano

Mše svatá II

ano

ano

ano

 

 

Liturgický rok  

ano

ano

 

 

 

Advent
a Vánoce

ano

ano

ano

ano

ano

Podobenství o Dobrém pastýři

ano 

prolíná v souvislosti s tématy jako je křest, mše svatá aj. 

Podobenství o Božím království

ano

ano

ano

ano

ano

Křest

ano

ano

ano

v souvislosti s dějinami Božího království

Křesťanský život

 

ano

ano

v souvislosti s dějinami Božího království

Dějiny Božího království

 

 

 

ano

ano

Svátost smíření

 

 

ano

ano

ano

Velikonoce a Letnice

ano

ano

ano

ano

ano
 

Ke stažení: Podrobný rozpis dílčích témat katechezí

Diskusní téma: Pětiletý program pro ZŠ

Datum 04.07.2022

Vložil Lewisspops

Titulek tactful

Odpovědět

All good things come to he who waits Link to proverb.
There's one born every minute Link to proverb.
That which does not kill us makes us stronger.
Give a dog a bad name and hang him.
Less is more Link to proverb.
Nature abhors a vacuum.
Comparisons are odious Link to proverb.

Datum 23.03.2022

Vložil Frenchmxjf

Titulek Wisdom is a mixturе оf exреriеnсe, courаgе аnd intelligenсe

Odpovědět

Don't wаstе your timе with еxplanations, peорle оnlу hеаr whаt theу wаnt tо heаr.

Datum 03.10.2021

Vložil Stephaniemark

Titulek Stephaniemark Wow!

Odpovědět

Error 212 <a href=https://try.alexa.com/marketing-stack/competitor-keyword-matrix>origin is unreachable</a>

Datum 21.08.2021

Vložil Reuppof

Titulek educatrice sp cialis e

Odpovědět

<a href=https://cialiswwshop.com/>tadalafil cialis</a>

Datum 29.07.2021

Vložil Oduvan4ikjava

Titulek Oduvan4ikjava Lol

Odpovědět

Error 523 <a href=https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431-Troubleshooting-Cloudflare-5XX-errors#523error>origin is unreachable</a>

Datum 27.07.2021

Vložil Reuppof

Titulek cialis why the bathtubs

Odpovědět

<a href=https://cialiswwshop.com/>where to buy cialis cheap</a>

Datum 10.07.2021

Vložil Reuppof

Titulek cialis modo do uso

Odpovědět

<a href=https://sscialisvv.com/>cialis pills for sale</a>

Datum 22.06.2021

Vložil Reuppof

Titulek when patent cialis expire

Odpovědět

<a href=https://vsaccutanev.com>india online pharmacy isotretinoin

Datum 27.07.2021

Vložil Reuppof

Titulek cialis why the bathtubs

Odpovědět

<a href=https://cialiswwshop.com/>where to buy cialis cheap</a>

Datum 08.06.2021

Vložil Reuppof

Titulek cialis for order

Odpovědět

<a href=https://vscialisv.com/>cialis online purchase