Struktura programu KDP

Uspořádání jednotlivých témat v cyklu katechezí se od sebe liší podle věkových období nebo místa realizace KDP. V literatuře ke KDP a na internetových stránkách národních asociací jsme se setkali s dvojím uspořádáním, podle kterých jsou členěny informace k programu na těchto stránkách:
 

Třístupňový program pro děti 3 - 12 let

  • V KDP se začíná pracovat s nejmladšími dětmi od tří (někdy i dvou) let, a to ve skupinách podle věku. KDP je rozdělena do tří stupňů:
    • I. stupeň KDP pro děti ve věku 3 - 6 let; 
    • II. stupeň KDP pro děti ve věku 6 - 9 let (v tomto období zpravidla dochází také k bezprostřední přípravě prvokomunikantů);
    • III. stupeň KDP pro děti ve věku 9 - 12 let. 

Podle příslušného stupně jsou i vybavena atria, která jsou představena např. na DVD vydaném o KDP v USA v roce 2014 k 60. výročí vzniku Katecheze Dobrého pastýře.

Obsah a přístup ke katechezím pro jednotlivé stupně je popsán ve dvou základních dílech autorek programu, a to v knihách Náboženský potenciál dětí od 3 do 6 let a Náboženský potenciál dětí ve věku od 6 do 12 let.  První publikace je dostupná ve slovenském překladu, druhá pouze v italštině a angličtině. Na našich stránkách najdete postupně výpis důležitých myšlenek (připravujeme). 

V českém jazyce je dostupná publikace Já jsem Dobrý pastýř, která je zpracována pro I. stupeň KDP, tj. pro děti 3 - 6 let. Jde o překlad z polštiny doplněný o některé údaje pro české zájemce o program. Příručka obsahuje i několik málo témat pro starší děti. Metodiky pro II. stupeň KDP jsou postupně zpracovávány lektorkami programu KDP a zveřejňovány v zabezpečené sekci Materiály pro II. stupeň.

Každý stupeň obsahuje tematické celky rozdělené do jednotlivých témat, která jsou zařazována postupně od základních po rozvíjející během tříletého období. Nelze jednoznačně určit soupis všech témat, která mají být zařazena v prvním roce katechezí. Záleží to na stupni vyzrálosti dětí, jejich věku, složení skupiny apod. Tematické celky pro jednotlivé stupně postupně představujeme v rubrice Témata a obsah KDP:

Pětiletý program pro děti 1. stupně ZŠ

Jde o  program, který vytvořily autorky Sofie Cavalletti a Gianna Gobbi pro děti z 1. stupně základních škol. Je popsán v pětidílné publikaci  Cavalletti, Gobbi. Io sono il buon Pastore. Editrice Tau sas, 2006. Pro děti je určen soubor pěti stejnojmenných pracovních knih.

  • Tabulku s přehledem rozvržení témat do jednotlivých let a podrobný rozpis jednotlivých témat najdete na samostatné podstránce Pětiletý program pro ZŠ.