Náboženský potenciál dětí ve věku 6 - 12 let

Stručný přehled o hlavních myšlenkých této knihy představuje tato prezentace: